ENIAC - Digital cinemaLogo ENIAC - Digital cinema

Client zone

Reference

Apetit Piknik

Reklnamní spot pro vydavatelství Burda

střih: Marek Bureš
barevné korekce: Michael Gahut

Kontakt

ENIAC DIGITAL CINEMA s.r.o.
Narodní 21, Praha 1, 110 00
IČO: 28254881
produkce@eniac.cz

Zpět